Szkoła Podstawowa nr 117
im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

Samorządowe Przedszkole nr 48
30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

Samorządowe Przedszkole nr 154
30-868 Kraków, ul. Kurczaba 19