SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
NR 48

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 12 658 20 03

mail: przedszkole48@zsp19.pl

 

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
NR 154

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 19

tel.: 12 658 26 38

mail: przedszkole154@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Zajęcia dodatkowe

Poniżej wykaz zajęć dodatkowych oferowanych dla naszych przedszkolaków.

 

 1. JĘZYK ANGIELSKI
 • prowadzący: Anna Piasta
 • Poprzez zajęcia języka angielskiego tworzymy sytuację edukacyjną sprzyjającą budowaniu zainteresowania dzieci językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania kultury krajów anglojęzycznych. Każdemu spotkaniu towarzyszy uwielbiany przez dzieci niebieski stworek - Boo, który wraz z przyjaciółmi: Lily i Maxem przeżywają zabawne przygody. Zajęcia w dużej mierze opierają się na metodzie TPR (Total Physical Response) angażującą całe ciało w proces nauczania oraz umożliwiającą wszystkim dzieciom uczestnictwo w zabawie z językiem obcym. Zaczynając od prostego materiału, stopniowo wprowadzamy trudniejsze zagadnienia, jednocześnie kontrolując proces asymilacji i powtarzając to, czego już się nauczyliśmy.

 1. RELIGIA
 • prowadzący: Maria Pułczyńska, Marzena Kowalska
 • W naszym Przedszkolu zapraszamy także do zapisów dziecka na wspólną naukę religii, którą prowadzi teolog p. mgr Marysia Pułczyńska.
  Dzieci odkrywając razem kolejne zakamarki świata, poznają także Boga. Kształtują swoją postawę i sumienia ucząc się odróżniać dobro od zła. Na zajęciach poprzez wspólne religijne zabawy oraz piosenki przy dźwiękach gitary, odkrywają świat dobra i prawdziwych wartości, aby także w ich dorosłej przyszłości umiały być wrażliwymi na krzywdy i potrzeby drugiego człowieka.

 1. GIMNASTYKA
 • prowadzący: Violetta Szuwalska
 • Zabawy gimnastyczne mają pozytywny wpływ na zdrowie naszych przedszkolaków, ponieważ kształtują motorykę i rozwój ruchowy. We wszystkich działaniach powinno podkreślać się dzieciom różnorodne korzyści, jakie daje nam prowadzenie zdrowego trybu życia i aktywność ruchowa. Zajęcia gimnastyki w przedszkolu mają charakter profilaktyczny w wyrabianiu nawyków prawidłowej postawy ciała, dodatkowo są źródłem radości i przeciwdziałają powstawaniu wad postawy.

 1. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
 • prowadzący: Joanna Jabłońska, Justyna Siemińska, Marzena Kowalska
 • Celem zajęć logopedycznych jest usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez wszechstronne stymulowanie rozwoju mowy oraz stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas procesu porozumiewania się.
  ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:
  - Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci potrzebujących wsparcia terapeutycznego w zakresie rozwoju kompetencji komunikacyjnych. (odbywają się we wrześniu);
  - Organizowanie pomocy logopedycznej;
  - Prowadzenie terapii w grupach 4 – osobowych z dostosowaniem metod i form do możliwości percepcyjnych dzieci;
  - Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;
  - Współpraca z wychowawcami, specjalistami oraz rodzicami.

 1. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
 • prowadzący: Magdalena Tyblewska-Kolczyńska, Marzena Kopeć
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, które ukierunkowane są na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka.

Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, które mają trudności z opanowaniem pewnych umiejętności wpływających na ich prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy do pięciu osób, gdyż mała liczebność grupy podnosi efektywność zajęć.
Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku  w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają, także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.
Prowadzone ćwiczenia uaktywniają pracę całego mózgu tak, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Każde zajęcia zapewniają dzieciom materiał do myślenia i mówienia, stwarzają możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwalają na odniesienie sukcesu.

 

 1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE
 • prowadzący: Kinga Franczak, Marzena Kopeć
 • Kompetencje emocjonalno-społeczne są niezwykle ważne w prawidłowym i harmonijnym rozwoju dziecka. Emocje towarzyszą człowiekowi przez całe życie, dlatego dobrze kiedy już od najmłodszych lat dziecko rozwija swoją inteligencje emocjonalną. Dzieci podczas zajęć  poznają swoje emocje, uczą się rozumieć skąd się one biorą i wyrażać je w sposób społecznie akceptowalny. Nie ma złych emocji, jedynie część z nich jest trudniejsza w przeżywaniu ale wszystkie niosą za sobą cenny ładunek informacji o tym czy warto być w danej sytuacji, czy warto wchodzić w bliższe relacje z jakimś człowiekiem i pomagają ocenić własne zachowanie, sygnalizując satysfakcją lub wstydem i poczuciem winy.
  Udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne ma ułatwić dzieciom zrozumienie własnych emocji i uczuć, a także emocji innych, przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią – mają pokazać jak sobie z nimi radzić. Rodzice mogą wesprzeć od najmłodszych lat swoje dzieci w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej poprzez rozmowę o przezywanych emocjach, okazując akceptacje i zrozumienie.
  „Uczucia same w sobie nie są złe. Liczy się to, co z nimi zrobimy”. Stephen Arterburn

 1. ZAJĘCIA SZACHOWE
 • prowadzący: Magdalena Musiał
 • Przedszkolaki grając w szachy czerpią z zajęć dużo radości. Pierwsze zasady szachowej krainy są dla nich dobrą zabawą, podczas której uczą się przestrzegać określonych zasad i reguł. Zapamiętując ruchy figur, układy na szachownicy i pierwsze taktyki ćwiczą swoją pamięć i koncentrację uwagi. Jak każdy szachista muszą się wykazać zdyscyplinowaniem i wyobraźnią. Dla dzieci gra w szachy to przede wszystkim rozrywka, która doskonale ćwiczy ich umysły, rozwija logiczne myślenie i zdolności matematyczne.

    8. RYTMIKA

 • prowadzący: Bożena Tarnawska, Irina Dracz
 • Zajęcia rytmiczne umożliwiają dzieciom kontakt z muzyką na żywo. Dzieci uczą się gry na prostych instrumentach muzycznych. Zajęcia rytmiczne rozwijają koncentrację, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci.