SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Oferta szkoły

OFERTA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 117 położona jest na krakowskim osiedlu Nowy Prokocim. Zajmuje dwupiętrowy budynek, w którym mieszczą się sale lekcyjne, sale gimnastyczne - mała i duża, biblioteka, pracownia komputerowa z tablicą interaktywną, sale czterech oddziałów przedszkolnych (wyposażone w odpowiednie dla maluchów mebelki, pomoce, rozwijające gry planszowe, książki), dwie świetlice (dla dzieci modszych i starszych), stołówka - miejsca, w których dzieci bezpiecznie uczą się, bawią, odpoczywają, jedzą.

Obok znajdują się dwa boiska sportowe i bieżnia, które w 2017 roku, decyzją Prezydenta Miasta zostaną poddane gruntownej modernizacji, a tuż za ogrodzeniem do dyspozycji uczniów jest basen. Szkoła otoczona jest bujną zielenią.

Pracują tu nauczyciele z doświadczeniem, pasją i pełnymi, ale stale doskonalonymi kwalifikacjami. W procesie nauczania stosują różnorodne formy i metody, uzależniając ich dobór od potrzeb dzieci. Indywidualizują pracę poświęcając czas każdemu z nich. Bacznie obserwują podopiecznych, aby dostrzec ich oczekiwania, talenty i wyjść im naprzeciw.

Uczniowie z trudnościami w nauce otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga i biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także w zajęciach biblioterapii.

Poza realizacją obowiązujących programów nauczania szkoła oferuje różnorodne zajęcia, na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach o wybranej tematyce.

W codziennej pracy wspomagamy wszechstronny rozwój uczniów, uczymy samodzielności i współpracy w grupie, dbamy o przyjazną atmosferę, pełną zaufania i poczucia bezpieczeństwa, a także o dobrą współpracę z rodzicami.

Szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji, kształtuje w nich otwartość, tolerancję, empatię, ciekawość świata i poczucie przynależności do europejskiej wspólnoty.

Od 1997 roku Szkoła nosi imię Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, jednej z najstarszych korporacji, której historia sięga początków XV stulecia. Sentencja przyświecająca działalności patrona stała się również myślą przewodnią wszelkich poczynań w naszej szkole:

„Na próżno żyje ten, kto nikomu nie przynosi pożytku”.