SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Patron

PATRON SZKOŁY

 

Naszym patronem jest zacna organizacja zwana Krakowską Kongregacją Kupiecką. Jej historyczny początek datuje się już na 1410 rok, kiedy założono ją za panowania Władysława Jagiełły. Celem istnienia Kongregacji była ochrona interesów kupieckich, popieranie handlu oraz integracja środowiska kupców w zakresie życia towarzyskiego, religijnego i samopomocy brackiej. Dziś niewiele jest w Polsce związków i stowarzyszeń o tak bogatym rodowodzie. Kongregacja trwała przez wieki, chlubiąc się nazwiskami słynnych krakowskich kupców i restauratorów. Oni to nadali kształty śródmiejskim kamienicom i pałacom, rozwijali samorządowe instytucje, wywierali wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

 

 

 

Siedziba Kongregacji w Krakowie znajduje się przy ul. Garbarskiej 14, organizacja skupia 2000 członków w Krakowie i terenowych oddziałach w kilku miastach południowej Małopolski (Limanowa, Zakopane, Jasło, Myślenice, Brzesko, Tarnów, Proszowice). Najwyższym organem Kongregacji jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które wybiera Radę Kongregacji na czele z Prezesem.

Przykładem aktualnej działalności jest ochrona interesów kupców krakowskich i handlu rodzinnego będącego źródłem utrzymania setek krakowian.

Krakowska Kongregacja Kupiecka rokrocznie obchodzi swoje święto, zaś w 2010 roku miała miejsce rocznica sześćsetlecia jej założenia. Wtedy też organizacja została wyróżniona medalem Cracoviae Merenti.

 


Nasz patron zawsze wspiera szkołę w codziennych działaniach.