SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Koncepcja pracy szkoły

Wizja


W codziennej pracy szkoła wspomaga wszechstronny rozwój swoich uczniów, uczy samodzielności i współpracy w grupie, dba o przyjazną atmosferę pełną zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa, a także o dobrą współpracę z rodzicami. Przygotowuje uczniów do dalszej edukacji, kształtuje w nich otwartość, tolerancję, empatię, ciekawość świata i poczucie przynależności do europejskiej wspólnoty.Misja


Nasza szkoła kieruje się maksymą patrona - Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej - "Na próżno żyje ten, kto nikomu nie przynosi pożytku". Kształcimy absolwenta empatycznego, świadomego swojej wartości i roli, jaką może mieć w społeczeństwie. Wrażliwego na krzywdę innych i nieustannie pożytecznego światu w swych różnorodnych działaniach. Umożliwiamy wszechstronny rozwój, traktując ucznia podmiotowo i ucząc takiego traktowania innych w swoim otoczeniu.


opracowanie: Jarosław Czechowicz