SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Jak wiązać krawat?

 

JAK WIĄZAĆ KRAWAT?1. szeroki koniec krawata (A) przechodzi w lewą nad węższym końcem (B)
2. szeroki koniec (A) w prawą stronę pod spodem węższego (B)

3. szeroki koniec (A)przechodzi w lewą nad węższym (B) 

 

 

 

 

 

4. szeroki koniec (A) przechodzi pod szyją (środkiem) pod tworzonym węzłem


5. przewiń szeroki koniec (A) górą przez utworzoną pętelkę


6. złap trzema palcami węzeł uformuj i podciągnij do góry pod szyję

GRATULUJEMY krawat związany