SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024 w szkole, z działającą świetlicą szkolną:

  • Dzień 16 października (poniedziałek) - po Wyborach
  • Dzień 15 marca (piątek) - próbny egzamin OKE z j. obcego
  • Dzień 2 maja (czwartek) - pomiędzy dniami świątecznymi
  • Dni 14, 15 i 16 maja (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty
  • Dzień 29 maja (środa) - dodatkowy dzień bez zajęć dydaktycznych
  • Dzień 31 maja (piątek) - po Święcie.