SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Historia

Szkoła Podstawowa nr 117 w Krakowie powstała w roku 1975. Stopniowo poprawiało się jej wyposażenie. Nasi uczniowie brali udział w przeróżnych konkursach i turniejach. Szkoła wypracowała sobie własną obrzędowość, która do tej pory jest realizowana i rozwijana. Pasowanie na ucznia, uroczyste przyjęcia klas do grup wiekowych, obchody Święta Wiosny, wspólny Opłatek, Jasełka, konkursy szopek bożonarodzeniowych, Mikołajki, Andrzejki - to tylko niektóre z obrzędów, które kultywujemy w naszej szkole. Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych, między innymi „Górze Grosza”.

W miarę przybywania mieszkańców w Nowym Prokocimiu szkoła przyjmowała coraz więcej uczniów. Zaczęło się robić ciasno. Budynek przewidziany na 600 uczniów musiał przyjąć w "najgorętszym" okresie prawie 1200. 13 sierpnia 1982 roku zmarł pierwszy dyrektor szkoły mgr Karol Głowacki. Przyszedł koniec lat osiemdziesiątych i zmiany polityczne w kraju. W dniu 20 listopada 1989 roku Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem mgr Teresy Materny podjęła uchwałę o rezygnacji z dotychczasowego imienia szkoły. Rok szkolny 1989/90 zapisał się w pamięci także dlatego, że po wieloletniej budowie oddano do użytku tak bardzo potrzebne szatnie. Powstały też dodatkowe sale lekcyjne. Na początku lat dziewięćdziesiątych powstał nowy Kodeks Ucznia, ponownie zawieszono w klasach krzyże, religia wróciła do szkół. 
W demokratycznych wyborach został wybrany kolejny dyrektor naszej szkoły mgr Edward Polowiec.
W roku szkolnym 1992/93 powitaliśmy nowego, piątego już dyrektora Szkoły Podstawowej nr 117, mgr Ewę Pozorską.  7 maja 1997 roku Rada Miasta Krakowa zaakceptowała decyzję Rady Pedagogicznej o nadaniu szkole imienia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, a 26 maja odbyły się uroczystości nadania nowego patrona. W roku szkolnym 1998/99 nawiązaliśmy kontakt z polską młodzieżą na Litwie. Uroczyście obchodziliśmy 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza.  W latach 90-tych uczniowie naszej szkoły zwiedzali Hiszpanię i Francję.
W roku szkolnym 2000/2001 najważniejszym wydarzeniem były dwudniowe obchody Święta Szkoły, a zarazem jej dwudziestopięciolecie oraz wizyta zaprzyjaźnionej młodzieży z Litwy. Nasza szkoła uzyskała dostęp do Internetu i zaczęto tworzenie własnej strony www. W roku szkolnym 2004/2005 realizowaliśmy program Socrates - Comenius, a w jego ramach - zmodyfikowaną wersję wymiany polsko-francuskiej. W listopadzie piątoklasiści odwiedzili Francję, a w kwietniu Francuzi przybyli z rewizytą. W kolejnym roku szkolnym przyznano nam tytuł "Szkoły wyróżnionej za wychowanie". Dołączyliśmy do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasza uczennica zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie na Małego Króla Kurkowego. Hucznie obchodziliśmy dziesięciolecie nadania imienia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Dodatkowo wystawiliśmy oryginalny spektakl - w role aktorów wcielili się sami nauczyciele, mistrzowsko odgrywając bajkę o kocie w butach. 12 czerwca 2007 na antenie Radia Kraków promowaliśmy naszą szkolną antologię opowiadań inspirowanych historią psa Dżoka.        

Na stanowisku dyrektora urzędowali kolejno: mgr Grażyna Potoczek, mgr Grzegorz Walasek oraz mgr Jolanta Kluz. Od 1 września 2016 roku dyrektorem szkoły jest mgr Artur Pasek. Założył, że doceniamy i wspieramy sukcesy naszych uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości, każdego z nich traktując podmiotowo.

W kolejnych latach podjęto szereg działań mających na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły i rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Jest ona skierowana na ich wszechstronny rozwój, zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Przez wszystkie te lata szkoła wychowała i wykształciła kilka pokoleń młodych ludzi, którzy z powodzeniem kontynuowali edukację w szkołach wyższego szczebla. Ich sukcesy, radości i te trudne chwile zapisały się na kartach historii szkoły. Wielu absolwentów pełni odpowiedzialne funkcje, związani są z różnymi dziedzinami życia.

Od 1 września 2021r., decyzją Rady Miasta Krakowa, utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 , w którego skład weszły: dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 117 oraz nowo powołane Przedszkole nr 48. W roku 2022 po raz pierwszy w historii szkoły zostały utworzone dwa oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy, a społeczność szkolna mocno zaangażowała się w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.