SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Zebrania klasowe i konsultacje

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI
W ROKU SZKOLNYM 2023-24

 

20-21.09.2023
Zebrania z rodzicami klas I – VIII

8-9.11.2023
Konsultacje dla rodziców uczniów kl. I – VIII

10-11.01.2024
Konsultacje dla rodziców uczniów kl. I – VIII
(w tym zagrożenia ndst)

20-21.03.2024
Konsultacje dla rodziców uczniów kl. I – VII,

zebrania z rodzicami klas VIII
(prezentacja wyników próbnego egz. OKE)

16.05.2024
Konsultacje dla rodziców uczniów kl. I – VIII.
Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.