SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Wolontariat - list do Rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Dzięki regularnemu uczęszczaniu na zajęcia P – jak Pomagaj przygotowujące do dojrzałego wolontariatu, Państwa dziecko będzie mogło w miłej atmosferze lepiej poznać swoje talenty, rozwinąć i zdobyć niektóre umiejętności jak np.: asertywność, empatia, odpowiedzialność, radzenie sobie ze stresem, planowanie codziennych zajęć. Będziemy poznawać i omawiać zagadnienia związane z bezinteresowną pomocą na rzecz potrzebujących, uwrażliwiając na krzywdy innych. Będziemy uczyć się wzajemnego szacunku. Część zajęć będzie poświęcona zagadnieniom związanym z umiejętnym pomaganiem i koniecznością spełnienia najpierw obowiązków względem własnej rodziny i bliskich, a dopiero potem podjęcia działań na rzecz innych potrzebujących pomocy.

Uczestnicy KOŁA WOLONTARYJNEGO będą mieli okazję brać udział w akcjach charytatywnych, na które zawsze zapraszamy także Państwa. Podczas akcji dzieci będą zdobywać własne doświadczenia i sprawdzać nabytą wiedzę i umiejętności.

Udział dziecka w poszczególnych akcjach odbywać się będzie za Państwa zgodą, dlatego dostaną Państwo formularz, na którym będzie można taką zgodę wyrazić. W czasie późniejszym zorganizujemy też spotkanie z rodzicami, aby wspólnie omówić sukcesy dzieci.

Zachęcam także do stałego kontaktu, gdyż tylko nasze zjednoczone wysiłki ku ukształtowaniu prawidłowych postaw i wartości, przyniosą prawdziwą korzyść dla Państwa dziecka.

Mając nadzieję na współpracę, dziękuję.

Maria Pułczyńska

pjakpomagaj@op.pl