SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Wolontariat

PROSPOŁECZNE ZAJĘCIA WOLONTARYJNE
P - JAK POMAGAJ

 

Zapraszamy dzieci klas IV - VIII,
które 
poszukując przygody i nawiązując nowe znajomości
chcą pomagać innym.

 

Na zajęciach odkrywamy swoje talenty

poznajemy głębiej, czym jest wolontariat

oraz wspólnie organizujemy, a także uczestniczymy

w rozmaitych akcjach charytatywnych.

 

Zapisy u p. Marii Pułczyńskiej

 

Więcej informacji - TUTAJ!