SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Dziennik elektroniczny

1. Aby skorzystać z dziennika elektronicznego należy posiadać login (nazwę użytkownika) i hasło. Dane te (osobne dla ucznia i Rodzica) można uzyskać od wychowawcy klasy. W wyjątkowych przypadkach (np. utrata loginu czy hasła) można dane te uzyskać ponownie, zgłaszając to wychowawcy. Ze względów technicznych trudne jest indywidualne przygotowywanie tych danych dla poszczególnych uczniów czy Rodziców.

2. Logowanie należy wykonać na stronie: https://synergia.librus.pl/

Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła na własne. Ponadto należy na formularzu zmiany hasła, w dolnej części wpisać swój adres e-mail. Pozwoli to w przyszłości na samodzielne odzyskanie utraconego hasła, bez potrzeby kontaktu ze szkołą.

3. Przy problemach technicznych (np. błędy do poprawienia w danych ucznia) należy za pomocą modułu WIADOMOŚCI na stronie dziennika elektronicznego zwrócić się do wychowawcy, ewentualnie do Administratora szkoły. Niektóre dane Rodzic może poprawić samodzielnie.

4. Zgodnie ze Statutem Szkoły ostateczne oceny okresowe i końcowe wystawia nauczyciel, toteż ewentualnie wyświetlone ŚREDNIE OCEN nie są miarodajne i nie należy traktować ich w sposób wiążący!

5. System umożliwia kontakt nauczycieli z Rodzicami i uczniami, jak też Rodziców i uczniów ze szkołą, tj. z poszczególnymi nauczycielami. Natomiast nie jest możliwy kontakt między uczniami czy też między Rodzicami. Wyjątkiem jest korespondencja Rady Rodziców.

6. Wszelkie nieprawidłowości techniczne, związane z pracą systemu proszę zgłaszać do Administratora szkoły, a w przypadku braku dostępu do konta w systemie dziennika elektronicznego - bezpośrednio do szkoły.

7. Zachęcamy do samodzielnego poznawania szczegółów działania dziennika elektronicznego przy wykorzystaniu modułu Pomocy umieszczonej w systemie.

 

Szkolny Administrator dziennika elektronicznego