SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Nasze akcje

Uczestnicy zajęć P – Jak Pomagaj z chęcią i zapałem przychodzą na wspólne spotkania i włączają się w wybrane prace wolontaryjne na rzecz innych dzieci i rodzin, organizowane m.in. przez Stowarzyszenie KRD Dyliniarnia. Są to przedsięwzięcia o mniejszym lub większym zasięgu, jednodniowe i długoterminowe, wymagające wielu przygotowań, a często też spontaniczne.

Wiele akcji charytatywnych stało się już ich udziałem: świąteczna zbiórka żywności w markecie TESCO przy ul. Wielickiej organizowanej przez Bank Żywności w Krakowie, systematyczne zbiórki darów rzeczowych dla rodzin potrzebujących, warsztaty artystyczne w których jedni pomagają wytwarzać, a inni sprzedawać swoje drobne arcydzieła na rzecz pomocy ubogim. Uczestnicy Grupy chętnie pomagają przy festynach, świętach rodzinnych, spotkaniach integracyjnych, organizowaniu konkursów dla dzieci, jak również przy akcjach prozdrowotnych, gdzie młodzi Kandydaci na Wolontariuszy biorą czynny udział nawet w wybranych działaniach medycznych, takich jak wykonywanie podstawowych nieinwazyjnych badań profilaktycznych pod okiem znanych lekarzy i specjalistów. Grupa bierze też udział we wspólnych akcjach z wolontariuszami innych organizacji z całego świata.

 

Młodzi wolontariusze współtworzą także rubryki ściennych gazetek szkolnych umieszczanych w okolicznych szkołach, zamieszczają własnoręczne plakaty, uzupełniają bieżące informacje o podejmowanych działaniach i akcjach. Tak czynny udział młodych ludzi w bezinteresownym niesieniu pomocy uświadamia kolejnym nowym kandydatom wchodzącym w kręgi Grupy, kim tak naprawdę jest wolontariusz, jaka jest jego misja w społeczeństwie oraz ukazuje głęboki sens i wartość włączania się we wspólną bezinteresowną pracę.

 

 

KSZTAŁTUJEMY POSTAWY PATRIOTYCZNE

Wraz z młodymi uczestnikami Grupy Wolontaryjnej P – jak Pomagaj bierzemy udział w celebrowaniu rocznic patriotycznych, jak np. 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. To był niezwykły czas: nauki historii, zadumy, międzypokoleniowego dzielenia się swoimi doświadczeniami. Czas przeżyć artystycznych i duchowych. A wszystko przy wspólnym stole.

Spotkanie „PATRIOTYZM WCZORAJ I DZIŚ” miało miejsce w ramach współpracy Dyliniarni z Caritas Archidiecezji Krakowskiej opartej na partnerskim uczestnictwie Dyliniarni w projekcie „Kultura dostępna 2018” finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na spotkanie Grupa zaprosiła także Wolontariuszy z sąsiedniej szkoły, z którą Dyliniarnia ma podpisaną umowę o współpracy.

 

POZNAJEMY ROZMAITE ZAWODY I MOŻLIWOŚCI WOLONTARIATU

W ramach zajęć edukacyjnych odwiedzamy różne miejsca poznając wiele profesji i możliwości własnego rozwoju. Dzięki temu wzbogacamy także umiejętności komunikacji interpersonalnej jak również poznajemy potrzeby działań wolontaryjnych. Np. zwiedzając Lotnisko Balice, dzieci miały okazję z pierwszej ręki dowiedzieć się jak wygląda plan lotów, na czym polegają codzienne obowiązki pracowników lotniska, jak wygląda odprawa bagażowa i celna oraz jakie formy pomocy wymagają pasażerowie niepełnosprawni. Na specjalnym symulatorze kabiny pilota dzieci mogły także przekonać się, że bezpieczne prowadzenie samolotu wymaga wypracowania wielu cennych umiejętności.