SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

 

Od 1 września 2022r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nie koordynuje
ubezpieczeń uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Prosimy wszystkich rodziców o indywidualne rozważenie ubezpieczenia swojego dziecka.
Ubezpieczenie NNW nie jest wymagane od uczniów szkoły czy wychowanków przedszkola.