SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Dziennik elektroniczny

W dzienniku elektronicznym Librus uczniowie i ich Rodzice mogą znaleźć szereg istotnych bieżących informacji. Jest to podstawowa droga kontaktu z wychowawcą i innymi nauczycielami. Pojawiają się tam m.in. informacje na temat zastępstw i innych zmian w planie lekcji. Oprócz normalnych zajęć w planie lekcji widać też te zajęcia dodatkowe w których dziecko uczestniczy (po zaznaczeniu na stronie z planem lekcji opcji Pokaż zajęcia ZŚK, Pokaż zajęcia NI oraz Pokaż zajęcia DZD).

Logowanie należy przeprowadzić na stronie: https://portal.librus.pl/rodzina

Dane do logowania uczeń może ponownie uzyskać od administratora (p. Maciej Zabiegaj – nauczyciel informatyki), natomiast uzyskanie danych do logowania na koncie Rodzica wymaga osobistego kontaktu z wychowawcą. Warto przy konfiguracji konta (po pierwszym zalogowaniu, lub później) wpisać swój adres e-mail. Pozwoli to ponownie utworzyć hasło samodzielnie (w przypadku zagubienia/zapomnienia), bez kontaktu ze szkołą.

W ramach dziennika elektronicznego Rodzice mają możliwość kontaktu z klasową Radą Rodziców jak i prezydium Szkolnej Rady Rodziców. Nie ma natomiast możliwości korespondencji poszczególnych Rodziców między sobą.

Rodzice mogą wysyłać wiadomości do nauczycieli (bez załączników), mogą je też otrzymywać. Możliwe jest usprawiedliwienie nieobecności dziecka, a nawet zwolnienie go z zajęć – po uzgodnieniu z wychowawcą.

Należy zwrócić uwagę aby Rodzice korzystali ze swojego konta, a dzieci – ze swojego (login różni się tym, że w przypadku ucznia jest dodana na końcu litera „u”). Nie należy udostępniać dziecku konta Rodzica!

Należy pamiętać, że dostępna w internecie APLIKACJA na telefony komórkowe nie daje pełnej funkcjonalności dziennika elektronicznego i należy ją stosować tylko jako uzupełnienie normalnego dziennika, dostępnego po zalogowaniu na podanej wyżej stronie.

W przypadku problemów, przed zwróceniem się do administratora zachęcamy do skorzystania z modułu POMOC dostępnego po zalogowaniu na konto Librus.

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Librus jest dostępny TUTAJ.

Maciej Zabiegaj