SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Procedura postępowania w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika

  1. Rodzice ucznia, który zgubił podręcznik, uszkodził lub zniszczył go, zobowiązani są do zwrotu kosztu podręcznika na właściwy rachunek bankowy i w odpowiedniej wysokości zgodnie z danymi zapisanymi w tabelach poniżej w terminie do 15 lipca każdego roku szkolnego.
  2. Za pozyskane środki szkoła zakupi nowe egzemplarze podręczników, które będzie mogła wypożyczyć kolejnym uczniom.

SZCZEGÓŁY - W ZAŁĄCZNIKU!