SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Świetlica

Świetlica szkolna zaprasza od poniedziałku do piątku,
w godzinach 6:30 - 17:00.

Sale świetlicowe to sale 7 - 10 oraz 1, kontakt do odbioru dzieci
poprzez wideofon przy wejściu do szkoły dla uczniów.


Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć świetlicowych
pełni zespół nauczycieli - wychowawców świetlicy w składzie:
Ilona Duda, Ewa Groblicka-Skrzela, Zofia Legutko,
Michał Uchman, Katarzyna Zielnik.

Artykuły