SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Pomoc dla dzieci z problemami psychicznymi

Szanowni Państwo

w ramach zachowania trwałości projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży Kraków – Południe, Zespół Pierwszego Kontaktu pracujący w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie oferuje pomoc w sytuacji kryzysu psychicznego lub potrzeby wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Państwa Placówki. Uczniowie mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych, wsparcia psychologicznego, psychoedukacji oraz poradnictwa dla rodziców/opiekunów.

W razie potrzeby w ramach współpracy istnieje możliwość przekierowania osoby do Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie i skorzystania z leczenia w formie: psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, konsultacji psychiatrycznej oraz oddziału dziennego.  Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższego wsparcia zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 726-204-176 lub drogą mailową na adres: zpk.zgloszenia@poradnia3krakow.onmicrosoft.com

Z wyrazami szacunku
Zespół Pierwszego Kontaktu w PPP 3