SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

ZABAWA SZTUKĄ

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy drugiej uczęszczający do świetlicy szkolnej brali udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa sztuką”.

 

Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Działania w ramach projektu mają na celu rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych. Działania wprowadzają dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, zapoznają je z wybranymi dziełami i ich twórcami. Projekt pozwala na tworzenie warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.). W trakcie odkrywania i tworzenia własnej sztuki dzieci zapoznają się z różnorodnymi technikami plastycznymi.

Poprzez udział w projekcie dzieci zapoznały się z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwinęły poczucie estetyki i wrażliwość na piękno.

Podczas realizacji zadań udoskonaliły także umiejętności konstrukcyjne.

 

Wychowankowie pod kierunkiem nauczyciela wybrali kilka zadań, podczas realizacji których wykazały się ogromną pomysłowością i oryginalnością.